projekt-ue-top

Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Szanowni Państwo,
W związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu: RPDS.01.03.02-02-0009/17) realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, w ramach procedury rozeznania rynku, prosimy o złożenie oferty.

Skontaktujemy
się z Tobą

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Korzystając z serwisu, akceptujesz politykę prywatności oraz cookies. Zobacz