prawy-bok-male

Stanowisko montażowe zaworów

· Układ smarowania firmy Dopag
· Montaż za pomocą prasy firmy TOX
· Zastosowany nadzór montażowy za pomocą kamery firmy Cognex
· Zespół składający się z 8 elementów