Dotacje UE

Zaproszenia do składania ofert: zapytanie ofertowe nr 2/2016


Zał. nr 4 projekt umowy ramię pomiarowe z dnia 11.03.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Pismo wykonawcy ramię z dnia 11.03.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Zaproszenia do składania ofert: zapytanie ofertowe nr 3/2016


Zapytanie ofertowe nr 3/2016 – dostawa frezarki CNC

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 – załącznik edytowalny.